Szkolenia

Od początku swojej działalności Poznańskie Centrum Wzroku działa na rzecz poszerzania wiedzy okulistów oraz specjalistów działających w obszarze okulistyki. Szkolenia skierowane są do specjalistów okulistyki, lekarzy w trakcie specjalizacji, elektroradiologów oraz optometrystów.

Organizujemy szkolenia z zakresu:

  1. Diagnostyki i leczenia pacjentów z retinopatią cukrzycową
  2. Diagnostyka onkologiczna w okulistyce
  3. Badania obrazowe: SOCT i angiografia fluoresceinowa

Szkolenia organizowane są w grupach lub indywidualnie.

Najbliższe Szkolenie

OCT i AS-OCT w onkologii okulistycznej – kompendium wiedzy dla lekarzy praktyków

Poznańskie Centrum Wzroku wraz z firmą Medical Partner zaprasza na kurs „OCT i AS-OCT w onkologii okulistycznej – kompendium wiedzy dla lekarzy praktyków”.

Kurs odbędzie się 19.10.2024 w Poznańskim Centrum Wzroku. Głównym prowadzącym jest dr n.med. Iwona Rospond Kubiak.

Szczegóły kursu

Przedmiotem kursu jest praktyczne zastosowanie badań OCT diagnostyce i różnicowaniu nowotworów narządu wzroku.

Omówione zostaną obrazy małych zmian rozrostowych naczyniówki w OCT oraz praktyczny system klasyfikacji znamion naczyniówki (MOLES) pozwalający na szybkie wyodrębnienie zmian potencjalnie złośliwych. Zostaną przybliżone także wczesne zmiany poprzedzające wystąpienie makulopatii popromiennej oraz zasady jej monitorowania.

Autorki przedstawią również praktyczne wskazówki do zastosowania AS-OCT (‘biopsji optycznej’) do diagnostyki i różnicowania małych zmian rozrostowych spojówki.

Miejsce

Poznańskie Centrum Wzroku ul. Kościelna 26/1, Poznań (dzielnica Jeżyce)

Czas trwania kursu

Sobota, 19 października 2024, w godzinach 10:00 – 13:00.

Prowadzący

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także instytucji międzynarodowych, w tym między innymi International Society of Ocular Oncology oraz European Association for Vision and Eye Research. Dr hab. nauk medycznych Iwona Rospond-Kubiak, specjalista chorób oczu w Poznańskim Centrum Wzroku. Od 2013 r. jest adiunktem w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego. Wykształcenie zdobywała na tej samej uczelni. Odbyła również̇ staż̇ zagraniczny poświęcony angiografii fluoresceinowej (obrazowanie dna oka, które pozwala wykryć́ obszary niedokrwienia siatkówki i zmiany nowotworowe o silnym unaczynieniu) na Uniwersytecie Paryskim oraz dotyczący onkologii okulistycznej w Liverpool Ocular Oncology Centre. W swoim dorobku posiada liczne publikacje w specjalistycznych czasopismach poświęconych onkologii okulistycznej oraz wystąpienia na zjazdach międzynarodowych.

Dr hab. n. med Iwona Rospond-Kubiak specjalizuje się̨ m.in. w diagnozowaniu
i leczeniu operacyjnym najczęstszego pierwotnego nowotworu wewnątrzgałkowego u osób dorosłych, czyli czerniaka naczyniówki. Zajmuje się̨ również̇ terapią czerniaka spojówki oraz badaniem zmian nowotworowych występujących w obszarze oczodołu i powiek. W swojej karierze zawodowej poświęca się̨ ponadto ocenie klinicznej znamion barwnikowych naczyniówki, a także różnicowaniu przerzutów do błony naczyniowej.

W naszym ośrodku przeprowadza diagnostykę̨ chorób nowotworowych i zabiegi
z zakresu chirurgii okulistycznej zmian podejrzanych nowotworowo.

Mgr Dorota Wojtusik

Elektroradiolog oraz koordynator badań klinicznych. W 2013 r. ukończyła Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – studia II stopnia na Kierunku Elektroradiologia uzyskując tytuł magistra. Pracę zawodową rozpoczęła w roku 2012 od pracy na bloku operacyjnym, gdzie zajmowała się obsługą ramienia C w jednej z poznańskich klinik. Od roku 2014 związana jest z Poznańskiem Centrum Wzroku. Pod opieką wybitnych specjalistów rozwija swoje umiejętności z zakresu diagnostyki chorób oczu. W ramach swojej pracy wykonuje badania obrazowe oraz czynnościowe narządu wzroku.

Badania obrazowe stanowią: badanie SOCT, angiografia fluoresceinowa, fotografia przedniego i tylnego odcinka. W grupie badań czynnościowych zawierają się badania perymetrii komputerowej oraz elektrofizjologia. W ramach swojej pracy zajmuję się również koordynowaniem badań klinicznych. Dodatkowo od kilku lat prowadzi działalność szkoleniową z zakresu diagnostyki w okulistyce i elektroradiologii.

Koszt

  • 350,00 zł (do 30.07.2024)
  • 400,00 zł (po 30.07.2024)

Liczba miejsc jest ograniczona.

Regulamin uczestnictwa

Kontakt

Mgr Dorota Wojtusik
E-mail: dorota.wojtusik@centrumwzroku.com
Tel: 606 279 872

Mgr Dorota Wojtusik

Zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie „OCT i AS-OCT w onkologii okulistycznej – kompendium wiedzy dla lekarzy praktyków”

Formularz rejestracyjny

Zgłoś swoją chęć udziału w szkoleniu wypełniając formularz rejestracyjny widoczny poniżej.

Klikając przycisk "Wyślij zgłoszenie" wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Poznańskie Centrum Wzroku Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w celu zgłoszenia do udziału w szkoleniu.

Poprzednie szkolenia

Kurs SOCT podstawy i aspekty techniczne

Kurs dedykowany studentom i absolwentom kierunku elektroradiologia, fizyki medycznej, optometrii, stażystom kierunku lekarskiego oraz lekarzom okulistyki.

Kurs SOCT podstawy i aspekty techniczne obejmuje zagadnienia:

  • budowa aparatu i zasada działania aparatu OCT
  • rodzaje badań OCT: przedniego i tylnego odcinka
  • aspekty techniczne, w tym parametry i jakość obrazu
  • wybrane choroby przedniego i tylnego odcinka oka

Prowadzący:

Specjalista chorób oczu – dr Mikołaj Meller wraz z dwójką doświadczonych elektroradiologów: mgr Anną Kowalik (Szpital i Przychodnia Retina-Warszawa) oraz mgr Dorotą Wojtusik (Ocuservice-Poznań).

Program kursu:

Relacja z wydarzenia: