Onkologia w Poznańskim Centrum Wzroku

W naszym Centrum Okulistycznym opiekę onkologiczną sprawuje dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak, która od wielu lat diagnozuje i leczy nowotwory gałki ocznej.

Zakres specjalizacji

dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak

Swoje umiejętności zdobywała odbywając liczne międzynarodowe staże m.in. w Liverpoolu. Regularnie poszerza swoją wiedzę na międzynarodowych konferencjach. Jest autorem licznych publikacji na temat chorób nowotworowych gałki ocznej np. „Znaczenie prognostyczne wybranych markerów białkowych i chromosomowych w czerniaku naczyniówki”, „Guzy naczyniówki w obrazach OCT – prezentacja wybranych przypadków”, „Ocena odległych wyników leczenia czerniaków naczyniówki metodą resekcji miejscowej” i wiele innych.
Od wielu lat prowadzi Poradnię Onkologii Okulistycznej w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Cieszy się zaufaniem i sympatią pacjentów.

Zakres specjalizacji

Diagnostyka onkologiczna tylnego odcinka gałki ocznej

O nowotworze gałki ocznej słyszy się rzadko. Powodem może być to, że trudno go wykryć bez systematycznych wizyt u okulisty. Znaczna część osób może nie wiedzieć, że go ma. Skuteczna diagnostyka pozwala na szybkie podjęcie się leczenia i pozbycie się nowotworu. Nowotwory mogą być pierwotne, kiedy zaczynają swój rozwój w oku oraz wtórne, czyli powstające z wyniku przerzutu nowotworu złośliwego z innego narządu.

Przy diagnostyce guzów wewnątrzgałkowych istotne są odpowiednie badania, bez których niemożliwe jest postawienie diagnozy. Podczas wizyty okulistycznej lekarz w trakcie standardowego badania może zauważyć niepokojące objawy i w tej sytuacji powinien skierować go na dalszą, pogłębioną diagnostykę. W tym wypadku najczęściej wykonuje się tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny oraz biopsję. Najczęściej niepokojące zmiany można zauważyć już podczas badania w lampie szczelinowej. W SCO Ocuservice dr hab. n. med. Iwona Rospond-Kubiak wykonuje wiele dodatkowych I szczegółowych badań, mogących potwierdzić postawioną diagnozę tj. badanie USG i UBM, zdjęcie tylnego odcinka oka, autofluorescencja FAF oraz badanie SOCT. Konkretne badania są wyborem lekarza i zależą od rodzaju wykrytej zmiany.

Do najczęściej występujących nowotworów wewnątrzgałkowych należy zaliczyć:
• siatkówczak
• nowotwory melanocytarne naczyniówki
• znamię naczyniówki
• czerniak naczyniówki
• kostniak naczyniówki
• naczyniak naczyniówki
• chłoniak wewnątrzgałkowy

Diagnostyka onkologiczna aparatu ochronnego oka

Nowotwory złośliwe aparatu ochronnego oka stanowią od 5 do 10% wszystkich nowotworów złośliwych skóry. Najczęściej pojawiają się u osób w wieku starszym, a także u osób narażonych na przewlekłe działanie promieni słonecznych. Najczęstsze zmiany można zauważyć w obrębie powiek górnych, dolnych, a także mięska łzowego. Najczęściej jest to rak podstawnokomórkowy i czerniak, rzadziej rak kolczystokomórkowy i łojowy.
Umiejscowienie, rozmiar oraz patomorfologia warunkują odpowiedni rodzaj metody terapeutycznej. Najczęstszą zalecaną metodą leczenia nowotworów aparatu ochronnego oka jest chirurgiczne wycięcie zmiany z marginesem zdrowych tkanek wraz z oceną histologiczną, przy jednoczesnej rekonstrukcji wszelkich ubytków.

Nasze Centrum Okulistyczne dysponuje nowoczesną salą zabiegową, wyposażoną w najlepszy sprzęt medyczny, w tym mikroskop operacyjny X. Jego zadanie polega na zwiększaniu stereoskopowości obrazu i głębi ostrości, doskonałym oświetlaniu pola zabiegowego oraz zapewnieniu lepszego komfortu pracy i ergonomię. Dzięki nowoczesnym technologiom w naszym Centrum możliwe jest precyzyjne usunięcie wszelkich zmian tj. znamiona, naczyniaki, brodawczaki i guzy powiek, guzy mięska łzowego, wszelkie zmiany spojówki, a także inne o których zdecyduje lekarz.

Do najczęstszych objawów, mogących świadczyć o występowaniu nowotworu aparatu ochronnego oka należą wszelkie guzki w obrębie powiek, owrzodzenia powiek, utrata rzęs, zmiana zabarwienia powiek, a także ból i nadmierne łzawienie.

Bez względu na to, czy masz problemy z widzeniem, czy potrzebujesz regularnych badań okulistycznych, jesteśmy tu, aby pomóc.