Jaskra

Jaskra, czyli podwyższone ciśnienie wewnątrz oka, powoduje zanik nerwu wzrokowego.

Informacje szczegółowe

Jaskra – cichy złodziej widzenia

Początek choroby w jaskrze z otwartym kątem przesączania pozostaje często niezauważony. Objawy są niespecyficzne i jest często wykrywana przypadkowo podczas wizyty u okulisty. Najpopularniejszym badaniem pozwalającym wykryć jaskrę we wczesnym stadium jest gonioskopia.

Jaskra nazywana jest czasem cichym złodziejem widzenia. W początkowych stadiach powoduje ubytki w polu widzenia, które w nieleczonej chorobie poszerzają się i w schyłkowym okresie choroby, wskutek zaniku nerwu wzrokowego, powodują tzw. widzenie lunetowe i utratę widzenia. Jaskra kąta zamykającego się często rozpoczyna się bólami głowy lub tzw. atakiem jaskry. Jest przez to wykrywana szybciej. Wyróżnia się jaskrę z otwartym kątem przesączania oraz jaskrę z zamkniętym kątem przesączania. Oba rodzaje mogą występować w wersji pierwotnej – jeśli wynikają z budowy oka lub wtórnej – towarzyszącej innym chorobom, jak cukrzyca czy zakrzep naczyń siatkówki.

Jaskra – leczenie

Jaskrę leczy się farmakologicznie kroplami lub tabletkami. Bardzo pomocna jest laseroterapia. W niektórych sytuacjach konieczne jest leczenie operacyjne. W każdym przypadku dla wczesnego wykrycia choroby niezbędne są badania profilaktyczne, które powinny być regularnie wykonywane po ukończeniu 40 r. ż. Lasery wykorzystywane podczas leczenia jaskry to przede wszystkim laser YAG, laser żółty oraz laser zielony.

Masz problemy ze wzrokiem? Nie czekaj. Pomożemy Ci!

Oddaj się w ręce profesjonalistów.