Badania kliniczne

W Poznańskim Centrum Wzroku, oprócz profilaktyki i leczenia schorzeń narządu wzroku zajmujemy się również działalnością naukowo-badawczą. W naszej placówce prowadzimy badania kliniczne, których głównym celem jest znalezienie nowych, skutecznych technik leczenia chorób oczu.

Informacje ogólne

Czym są badania kliniczne?

Badania kliniczne to nieodłączny element współczesnej medycyny.

Jak to działa?

Badania kliniczne to nieodłączny element współczesnej medycyny. Prowadzone są z udziałem chorujących lub zdrowych ochotników. Dzięki nim obserwujemy postęp i rozwój najnowszych metod leczenia, które przyczyniają się do leczenia chorób, które jeszcze do niedawna były nieuleczalne.

Co zyskujemy?

Badania służą również temu, aby zidentyfikować wszelkie działania niepożądane, ocenić metabolizm, wchłanianie i wydalanie substancji leczniczych. Każda procedura ma na celu potwierdzić skuteczność oraz bezpieczeństwo nowych metod leczenia.

Good Clinical Practice

Realizowane w Poznańskim Centrum Wzroku badania są prowadzone z poszanowaniem praw Pacjenta oraz wszelkich obowiązujących przepisów krajowych i unijnych. Działamy w myśl zasad Good Clinical Practice.

O nas

Badania kliniczne w Poznańskim Centrum Wzroku

Nasze centrum okulistyczne od wielu lat uczestniczy w prowadzeniu badań klinicznych mających na celu udoskonalanie metod leczenia chorób oczu.

Kadra naukowa

Najważniejsi są ludzie

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, składającą się z lekarzy, pielęgniarek, elektroradiologów, optometrystów oraz koordynatorów badań klinicznych.

Zapewniamy naszym Pacjentom kompleksową opiekę zdrowotną, bezpieczeństwo i stały kontakt. Pracujemy z najnowocześniejszym i wyspecjalizowanym sprzętem diagnostycznym, opatrzonym licznymi certyfikatami. Biorący udział w prowadzeniu badań klinicznych personel, sprzęt diagnostyczny i wyposażenie, w tym nowoczesna sala zabiegowa, podlegają obowiązkowi corocznej certyfikacji, prowadzonej przez renomowane europejskie i amerykańskie kliniki okulistyczne.

Ponadto, dzięki międzynarodowym szkoleniom, przeprowadzanym przez światowych specjalistów i współpracy z różnymi ośrodkami medycznymi na całym świecie stale pogłębiamy swoją wiedzę i zdobywamy coraz więcej doświadczeń.

Bogate doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Swoje działania prowadzimy zarówno jako niezależny ośrodek okulistyczny, jak i we współpracy z innymi specjalizacjami tj. neurologia, diabetologia, gastroenterologia.

W badaniach bierze udział zespół specjalistów, w którego skład wchodzą:

  • główny badacz okulistyczny
  • współbadacze
  • dyplomowane pielęgniarki
  • elektroradiolodzy
  • optometrysta
  • koordynatorzy badań klinicznych

Zalety udziału w badaniach

Udział w badaniach klinicznych niesie za sobą kilka kluczowych zalet. Przede wszystkim leczenie w ramach badania klinicznego jest bezpłatne i dobrowolne. Oprócz tego pacjenci otrzymują dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia, niedostępnych jeszcze dla innych pacjentów.

Pełna transparentność badań

Każdy pacjent przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury musi wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu. W trakcie procesu pozyskiwania zgody obowiązkiem badacza jest przedstawienie wszystkich informacji dotyczących badania, a także wymogów odbywania cyklicznych wizyt zgodnie z protokołem badania.

Kontakt

Kontakt w sprawie badań

Obecnie w SCO Ocuservice prowadzimy badania w III fazie nad innowacyjnym i przełomowym lekiem, który jest szansą w leczeniu zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem AMD.
Jeśli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z naszym koordynatorem badań klinicznych mgr Dorotą Wojtusik.

e-mail: dorota.wojtusik@centrumwzroku.com