Iniekcje doszklistkowe

Iniekcja doszklistkowa preparatami anty-VEGF to najbardziej innowacyjna metoda leczenia schorzeń siatkówki, zwłaszcza w postaci wysiękowej AMD, a także w retinopatii cukrzycowej i po zakrzepach naczyń siatkówki.

informacje ogólne

INIEKCJE DOSZKLISTKOWE

Terapia polega na podaniu serii zastrzyków, których ilość oraz częstotliwość zależna jest od rodzaju podanej substancji, a także zaawansowania zmian ocznych. Wszelkie decyzje podejmuje lekarz prowadzący. Iniekcje doszklistkowe blokują czynnik wzrostu śródbłonka naczyń (anty-VEGF). Ze względu na bardzo złożoną patogenezę AMD często konieczne jest łączenie metod terapeutycznych, niemniej jednak wprowadzenie leczenia metodą anty-VEGF przyniosło wiele rezultatów. Ten sposób leczenia jest rekomendowany zarówno przez okulistów jak i diabetologów. Mechanizm działania opiera się na wiązaniu i unieczynnieniu czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego, który wydzielany jest przez nabłonek barwnikowy siatkówki, pericyty, fibroblasty naczyniówki, komórki zwojowe oraz komórki śródbłonka.

zabieg

Na czym polega ten zabieg?

Zabieg polega na wprowadzeniu do komory ciała szklistego odpowiedniego preparatu. Procedura poprzedzona jest znieczuleniem miejscowym gałki ocznej, co czyni ją całkowicie bezbolesną. Przed rozpoczęciem właściwego zabiegu lekarz płucze worek spojówkowy, a także odkaża skórę powiek. W czasie zabiegu twarz zostaje przykryta jałową chustą. Podczas iniekcji nie można mrugać, dlatego też dla bezpieczeństwa pacjenta między powiekami umieszcza się rozwórkę. Lek zostaje wprowadzony do gałki ocznej bardzo cienką igłą. Po zabiegu pacjent może widzieć z uczuciem zamglenia, może odczuwać lekki dyskomfort, uczucie wypełnienia oraz obecności ciała obcego pod powieką. Przez pierwsze dni po wykonanej iniekcji zaleca się unikanie wysiłku fizycznego i schylania oraz dbanie o higienę oka. Ważne jest, aby nie trzeć oka, ponieważ sprzyja to rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń.

Zabieg podania iniekcji doszklistkowej poprzedzony jest wizytą kwalifikującą, podczas której przeprowadzane są pełne badania diagnostyczne tj. badanie SOCT, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz zbadanie ostrości wzroku.

Wskazania do zabiegu

Wskazania do przeprowadzenia iniekcji doszklistkow

• aktywna neowaskularyzacja, głównie w przebiegu AMD
• cukrzycowy obrzęk plamki DME
• proliferacyjna retinopatia cukrzycowa
• obrzęk plamki spowodowany zakrzepem żyły środkowej siatkówki CRVO oraz zakrzepem gałązki żyły środkowej BRVO

Odpowiednio dobrany preparat, który zostaje podany podczas iniekcji doszklistkowej, sprawia, że możliwe jest znaczne ograniczenie rozwoju konkretnych chorób oraz całkowite wyeliminowanie przyczyn ich powstawania. U zdecydowanej większości z naszych pacjentów dochodzi do poprawy widzenia.

Iniekcje doszklistkowe w SCO Ocuservice

W SCO Ocuservice zabiegi iniekcji doszklistkowych wykonujemy od 2006 roku, co czyni nas bardzo doświadczonymi specjalistami w tej dziedzinie. Dzięki międzynarodowym szkoleniom, stale pogłębiamy naszą wiedzę oraz wprowadzamy innowacyjne metody terapeutyczne. Dobór odpowiedniego preparatu oraz wprowadzony przez nas system badań kontrolnych sprawia, że uzyskujemy bardzo dużą skuteczność leczenia. Opracowana procedura iniekcji skutkuje bardzo niskim odsetkiem powikłań na przestrzeni lat. W naszych gabinetach podajemy tylko sprawdzone i zarejestrowane preparaty tj. Lucentis, Beovu, Eylea. Miejsce przeprowadzania iniekcji zawsze spełnia normy bezpieczeństwa, co wpływa na poprawność przeprowadzonego leczenia, ale też komfort pacjentów. W naszej placówce zarówno konsultacja, jak i zabieg, przeprowadzane są przez świetnych specjalistów: dr Mikołaja Mellera, dr Krzysztofa Zawieję, dr Maksyma Ciesielskiego oraz dr Julię Grabowską. To lekarze na podstawie badań decydują, jaka substancja i jaki schemat leczenia jest dla danego pacjenta odpowiedni. Zwykle leczenie rozpoczyna się od podania 2-3 dawek leku przez kolejno po sobie następujące miesiące. Pozostałe dawki zależą od rodzaju użytej substancji oraz od obecności zmian w badaniach kontrolnych. Decydując się na zabieg w SCO Ocuservice, pacjenci wybierają ośrodek, w którym mogą liczyć na wysokiej jakości produkty, systematyczne kontrolowanie postępu leczenia, stałą opiekę i przede wszystkim możliwość szybkiego kontaktu w razie ewentualnego pogorszenia widzenia lub podejrzenia wystąpienia powikłań.