Badanie SOCT nie wymaga rozszerzenie źrenic. Wykonywane jest w pracowni diagnostycznej przez optometrystę lub elektroradiologa za pomocą aparatu nowej generacji Optovue RTVUE XR AVANTI, wyróżniającym się wysoką rozdzielczością i szybkością skanowania. Po wejściu do pracowni, pacjent siada przed aparatem, opiera brodę oraz czoło, a następnie specjalista wykonuje skany poszczególnych struktur. Zadaniem pacjenta jest wpatrywanie się przez krótką chwilę w jasny punkt i powstrzymanie się od mrugania. Po wykonaniu skanów, wynik jest drukowany w formie papierowej, a następnie opisywany jest przez lekarza okulistę.