Czas badania nie powinien przekraczać 10 minut, natomiast jest on zależy od ilości skanowanych struktur oraz postępu choroby.