Badanie SOCT nie wymaga skierowania w przypadku badań komercyjnych, natomiast zaleca się, aby posiadać zalecenie od lekarza kierującego, aby nasz specjalista wiedział, który z obszarów należy poddać badaniu.